Vadehavet - Natur i verdensklasse. Foredrag på Bovbjerg Fyr

Vadehavet - Natur i verdensklasse. Foredrag på Bovbjerg Fyr

Fra: 9. marts 19:30
Til: 9. marts 21:30

Tilmelding:

bovbjergfyr@ferringby.dk eller mobil 2613 5617.

Pris:

75 kr. inkl. kaffe og kage.

 

Vi har skudt "papegøjen" - måske ikke et helt passende udtryk i denne sammenhæng, men vi er stolte af at kunne præsentere en kapacitet som John Frikke, der arbejder som naturkonsulent ved Vadehavet og som denne aften vil fortælle om fugletræk.

Vadehavet er et enestående landskab på overgangen mellem hav og land. Det ligger i læ bag en række beskyttende øer, og det lavvandede havområde er tilmed påvirket af et tidevand, som spiller en helt afgørende rolle i forhold til landskabet og de biologiske rigdomme i området. Det helt særlige, havskabte landskab og dets enorme biologiske produktion danner rammen om et af verdens vigtigste vådområder, der bl.a. er afgørende for de 12 millioner trækkende vandfugle, som pendler mellem yngleområder højt mod nord og overvintringskvarterer langt mod syd.

John Frikke vil sætte ord og billeder på Vadehavets væsentlige karakterer, ligesom området vil blive præsenteret i form af en rejse på tværs af kystlandskabet. Endvidere sættes der fokus på den øgede opmærksomhed, som Vadehavet har været genstand for igennem de seneste fire årtier – blandt andet med etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010.

John er til dagligt ansat som naturkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, og har i mere end tre årtier været beskæftiget med Vadehavet og i særdeleshed dets rige fugleliv. Derudover har han besøgt en god del af de naturområder, der ligger på fuglenes trækveje mellem Arktis i nord og Antarktis i syd.

Fyrvej 27. 7620 Lemvig