Sparekassen Danmark

Havnen 62
7620 Lemvig

8222 9783

lemvig@spard.dk

Pengeinstituter

Om Sparekassen Danmark

Sparekassen Danmark er landets største garantsparekasse med cirka 300.000 kunder og 75.000 garanter og 55 afdelinger – herunder en i Lemvig. For dig som kunde er det dog ikke vigtigt, hvor store vi er. Du er kunde i Lemvig afdeling hos din personlige rådgiver, som kender dig og lokalområdet, og som vil strække sig langt for at få dine planer til at lykkes. I Lemvig afdeling har vi både privat- og erhvervskunderådgivere og kan hjælpe dig indenfor alle økonomiske områder.

En garantsparekasse har ikke aktionærer, der skal have del i sparekassens overskud.  I stedet ejer sparekassen sig selv, og garanterne indskyder ansvarlig kapital i sparekassen som en del af sparekassens egenkapital. Til gengæld får garanterne medbestemmelse og en række fordele.

Blandt garanterne er en række fonde, som er blevet til i forbindelse med fusioner gennem tiden. Ambitionen er, at disse fonde tilsammen skal uddele 100 millioner kroner årligt til almennyttige, velgørende og udviklende initiativer i de lokalområder, hvor sparekassen har afdelinger, kunder og garanter.

Vi er stolte af at kunne støtte de lokale initiativer, der skaber sammenhold og trivsel i lokalsamfundene. Det er til gavn og glæde for vores kunder, garanter og ultimativt også for sparekassen selv, for det er de lokale initiativer, der gør lokalsamfundene til gode steder at bo og skaber vækst og virkelyst.

Du finder Lemvig afdeling på Havnen 62, og du kan læse mere om Sparekassen Danmark på www.spard.dk.