Om Lemvig-Thyborøn, handel og turisme

Foreningen er en sammenslutning af mere end 200 medlemmer, der består af alt fra detailhandlere, udvalgsvarebutikker, attraktioner, overnatningsudbydere og serviceerhverv til foreninger og andre eksterne erhvervsdrivende. 

Foreningens formål er at varetage fælles interesser for både turist, detailhandlere og erhvervsvirksomheder.

Foreningen skal understøtte udvikling for erhvervene samt skabe et overordnet samarbejde mellem aktørerne.

Samtidig er det foreningens opgave at skabe salgsfremmende aktiviteter, herunder fælles markedsføring og branding af hele kommunen.

 

Medlemsskab af Lemvig-Thyborøn, handel og turisme

Ønsker du at være medlem af Lemvig-Thyborøn, handel og turisme, så byder vi dig hjertelig velkommen.

Som medlem har du flere medlemsfordele bl.a. billigere annoncering og adgang til fælles gavekortløsning.
Samtidig støtter du via din tilknytning til fællesskabet, at vi har en attraktiv by.

Prisen varierer efter om du er detailhandler, fra Serviceerhvervet, Håndværksmester eller fra andre eksterne erhverv. Kontakt Turist- og Handelschefen for mere info.