Åbning af udstillingen med Vestjysk Kunst Fond

Åbning af udstillingen med Vestjysk Kunst Fond

Fra: 3. juni 13:00
Til: 3. juni 16:00

Åbning af udstillingen Dansk guldaldermaleri

I lokalerne hvor der tidligere blev målt og vejet og opkrævet told, er Vestjysk Kunst Fond rykket ind og har fyldt væggene med smagsprøver på værker fra samlingen, som er skænket af kunstsamleren Frank Nicolajsen.

 

Den enorme samling af dansk guldalderkunst på 750 malerier, som Frank Nicolajsen har indsamlet gennem et langt liv og nu har overdraget til Vestjysk Kunst Fond, er af en ganske anselig størrelse og høj kvalitet og giver mulighed for at vise mange forskellige udstillinger af periodens kunst.

 

De fleste betydningsfulde kunstnere fra guldalderen , såsom Jens Juel, Eckersberg, Marstrand, Blunck, Skovgaard osv. er repræsenteret med flere værker. men det som gør samlingen særlig interessant, er de mange værker af mindre kendte guldaldermalere, som bl.a. af nationale og politiske grunde blev holdt udenfor de toneangivende kredse omkring Eckersberg og Høyen, og som den yngre generation af kunsthistorikere og museumsfolk nu er begyndt at fatte interesse for og forske i. Her har Frank Nicolajsen været langt mere modig i sine indkøb end museerne har, så alene derfor er samlingen af enestående betydning og ikke til at komme udenom, når den danske kunsthistorie skal opdateres og omskrives.

 

Udstillingen i sommeren 2022 indeholder ca 100 malerier af periodens kunstnere, både de kendte og de "udstødte", så man kan give et mere sandfærdigt billede af guldalderkunsten end det som hidtil har været den gængse opfattelse.

 

Udstillingen Dansk Guldaldermaleri på 1. sal er tematisk ophængt med landskaber fra mange egne af Danmark, portrætter, genremaleri og motiver fra det elskede Italien.

I stueetagen vises sommerudstillingen fra 2021 med dansk marinemaleri fra Frank Nicolajsens samlinger.

Der er kataloger med kunsthistoriske tekster til begge udstillinger.

Museet drives af et team på 40 frivillige, som står parate til at tage imod publikum hver eftermiddag kl. 13-16 ( mandage lukket). Udstillingen varer fra 3. Juni til 21. Oktober 2022.

 

Læs mere her: https://vestjyskkunstfond.dk/

 

Toldboden, Havnegade 14, 7620 Lemvig