Shantykoret /Salt Å Thyborønsk

Shantykoret /Salt Å Thyborønsk

Fra: 5. april 14:45
Til: 5. april 15:15

Lemvig Shantykor startede i 2012 i Havnens Hus hos Lemvig Træskibslaug. De koncentrerer sig om de deciderede arbejds- shanties, som er de sange, der blev sunget på de gamle sejlskibe når tungt arbejde skulle udføres, og alle mand skulle hive i takt. Disse shanties er yderligere delt op efter hvilken slags arbejde, der skulle udføres: Det være sig hive, gangspil-, hale-, hånd over hånd-, rykke samt pumpe- shanties. Hvis man lukker øjnene en stund, kan man føle sig hensat til et arbejds- sammenhold på et skrånende dæk i sejlskibenes storhedstid.

Jernbanegade 1A, Thyborøn