Djævlen - overtro eller realitet, foredrag på Bovbjerg Fyr

Djævlen - overtro eller realitet, foredrag på Bovbjerg Fyr

Fra: 4. oktober 19:30
Til: 4. oktober 21:00

Djævlen - overtro eller realitet

Hvordan opfatter vi den absolutte ondskab?

Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30

Foredrag ved Knud Nyboe Rasmussen, tidligere sognepræst.

 

Er tanken om Djævelen forældet overtro? Eller udtryk for en uomgængelig og gådefuld realitet i denne verden? Det er det spørgsmål, som foredraget vil prøve at give et bud på.
Foredraget tager afsæt i, hvordan Luther, Grundtvig og Jakob Knudsen tænkte og talte om Djævelen som en højst nærværende og erfarbar realitet. Men også nutidige digtere som Søren Ulrik Thomsen og Kim Larsen inddrages.
Er tanken om Djævelen også i dag en plausibel tolkningsnøgle til den absolutte ondskab, som ingen kan undgå at se og erfare i verden? Det mener jeg, men det er der mange, der ikke mener, heriblandt ikke så få præster!
Derfor er det tankevækkende, at det i dag er en moderne digter som Søren Ulrik Thomsen, der er med til at holde os fast på noget, som er en uomgængelig realitet i kristendommens virkelighedsforståelse og i mange menneskers erfaring.
Foredraget rummer trods emnets karakter også muntre indslag, bla. Luthers råd til, hvordan den djævelske tristhed og melankoli kan modvirkes, ikke kun ved evangeliet og bønnen, men også ved sang og musik, lidt godt at drikke og muntert selskab.
Man kan synes, at det er et mærkeligt emne, foredraget tager op, men måske viser det sig, at det faktisk har rigtig meget at gøre med det, som vi ser og erfarer i verden også i dag.

Knud Nyboe Rasmussen er tidligere sognepræst og foredragsholder og har foruden kronikker og artikler om kirkelige og folkelige emner skrevet bøgerne ”Kirkegang. Lyst og nødvendighed”(2004) og ”Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig. Gud og menneske i Jakob Knudsens tænkning” (2017) og ”Ord til tiden. Essays om kristendom og menneskeliv” (2019).

Fyrvej 27, 7620 Lemvig