Strandoprydning med Tuskær juli

Strandoprydning med Tuskær

Fra: 3. juli 10:00
Til: 3. juli 12:00

Strandoprydning søndag 3. juli kl. 10 - 12

Vi fortsætter den gode tradition med i fællesskab at rense stranden for affald den første søndag i hver måned kl. 10-12. Vi mødes kl. 10, får udleveret sække, handsker og gribetænger - og samler affald på strandstrækningen mellem Høfte Q og redningsvej 176 syd for Tuskær. Efterfølgende byder Tuskærs café på lidt godt til ganen.

Strandoprydning foregår på følgende søndage: 2. januar, 6. februar, 6. marts, 3. april, 1. maj, 5. juni, 3. juli, 7. august, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december.

Alle dage kl. 10-12.30.

Tilmelding til strandoprydningen er nødvendig af hensyn til traktementet, senest lørdag kl. 12 på tilmeldingtuskaer@gmail.com

Skriv gerne hvor du ønsker at starte:

  • Høfte Q – herfra går man sydpå til Tuskær
  • Redningsstationen på Rubyvej – herfra går man langs stranden sydpå til Tuskær
  • Tuskær – herfra går man sydpå mod redningsvej 176 eller nordpå mod Høfte Q
  • Redningsvej 176 Thorsmindevej – herfra går man nordpå til Tuskær

Hvis ikke andet er aftalt, er mødestedet P-pladsen ved Tuskær.

Det opsamlede affald kommes en havfaldspose/sæk. Glas, metal samt evt. kemikalier kommes i pose for sig. Fyldte havfaldsposer/sække tages med til Tuskær. Tunge sække kan stilles på stranden, hvor vi sørger for at hente dem. Alt affald vejes efterfølgende og deltagerne modtager en mail om, hvor meget affald vi i fællesskab har samlet.

 

Læs mere her: https://tuskaer.dk/begivenheder/strandoprydning-juni/

Tuskærvej 9, Fjaltring, 7620 Lemvig