Køb dit fiskekort online

Køb dit fiskekort online

Fra og med den 16. marts 2023 vil fisketegn kun kunne købes online på www.fisketegn.dk.

I Lemvig Kommune er der mange muligheder for at komme ud at fiske i åer, søer eller på havet, men husk at købe et fisketegn inden.
På Lemvig Kommunes hjemmeside vil du kunne finde mere information om fiskeri i Kommunen, samt de regler der gælder på de kommunale strækninger. Se her.

Information om køb af fisketegn:

Fisker du med stang, er du lystfisker og skal du have lystfiskertegn. (undtaget er folk under 18 år og folk, der har ret til at oppebære folkepension). Det koster 185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr. for en dag.
Fisker du med garn, ruser eller lignede redskaber, så er du fritidsfisker - og du skal have fritidsfiskertegn uanset din alder og pensionsforhold. Du skal dog være fyldt 12 år for at drive fritidsfiskeri. Fisketegnet koster 300 kr. for et år, og det gælder også som lystfiskertegn.

 

Kort hvor du bl.a. finder stederne med tilladt fiskeri