Y's Men's Club


Øvrige erhverv

Om Y's Men's Club

Y's Men er en international organisation udsprunget af KFUM (YMCA) med klubber i 65 lande.

 

Lemvig Y's Men's Club er en mandeklub med ca. 30 medlemmer. Vores formål er at skabe et godt kammeratskab i klubben, og at være "tjenesteklub" dvs at hjælpe andre, det gør vi ved at tjene penge som vi uddeler efter ansøgning.

Hovedparten af de penge vi får ind, kommer fra vores Genbrugsbutik.  Vi har også Y's Men's julekalendere som spejdere og andre sælger og derved tjener penge.

Vi sidder i Ungdomsgaardens bestyrelse med 2 medlemmer, her har vi altid formandsposten. Endvidere har vi kassererjobbet for "huset"  og vi sidder i Ungdomsgårdens repræsentantskab med 5 medlemmer.

Vi er i bestyrelsen for Borgerskolen og Aktivitetshuset.

 

Vi har 2 venskabsklubber: Alssund Y's Men's Club på Als og Tietta Y´s Men´s Club i Kirovsk på Kolahalvøen i Rusland.